Uddannelsens forløb

Uddannelsen er fordelt på i alt otte kursusdage fordelt på fire gange to dage. Disse vil primært ligge i weekender, men undervisning kan også ligge over en sammenhængende fredag-lørdag.

Al undervisning foregår på hele dage i tidsrummet 9.00-16.30.

På alle kursusdage vil undervisningen veksle mellem teori og praksis, hvor vi vil komme i dybden med en række forskellige emner. Der vil typisk være tre praktiske træningspas pr. kursusdag. Du skal derfor medbringe din træningshund på alle kursusdage.

 

Holdstørrelse

Der vil normalt være 6-8 deltagere på et hold med én underviser.