Uddannelsens forløb

Uddannelsen har en varighed på ¾ år. Undervisningen omfatter 9 kursusdage fordelt på enkeltdage (fredage eller weekenddage). Al undervisning foregår på hele dage i tidsrummet 9:00 – 16:30.

Fagligt indeholder alle kursusdage både teori og praksis. De enkelte dage er bygget op om forskellige emner, som vi går i dybden med i både teori og praksis. Kursisterne har derfor hund med på alle kursusdage.

 

Holdstørrelse

Der vil normalt være 7-10 deltagere på et hold, men et hold kan have op til 16 deltagere. Ved store hold er der altid to undervisere til stede ved hver undervisningsgang.