Opgaver og eksaminer

Undervejs i forløbet skal deltagerne aflevere træningslogs for forskellige praktiske øvelser og aflevere otte opgaver, der dækker de læringsteoretiske emner. Derudover er der to eksamener, en skriftlig (1 time), og en afsluttende praktisk eksamen. Den skriftlige eksamen foregår i undervisningstiden, mens den praktiske eksamen er en videoeksamen der skal afleveres og godkendes. Begge eksamener er dækket af kursusprisen.

Hvis en eksamen dumpes, har kursisten yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Den første skriftlige reeksamen er dækket af kursusprisen. Herefter koster det 500 kr. pr. reeksamen.