Pris

En adfærdsbehandling tager som regel to til tre timer og foregår i dit eget hjem. Prisen er inklusive en udførlig behandlingsplan og opfølgning pr. mail eller telefon. Nogle gange opnås der et bedre resultat ved, at vi tager et opfølgende besøg ca. to til fire uger efter det første besøg. På den måde har vi mulighed for at hjælpe dig med at få indarbejdet de træningsmæssige tiltag i din hverdag. Der er grænser for, hvor meget praktisk træning vi kan nå at gennemgå i det første besøg, og et senere besøg giver også mulighed for at hjælpe dig med den videre træning.

Prisen for en adfærdsbehandling/rådgivning er kr. 2.250,- plus kørsel
(4 kr./km for kørsel under 30 km, 6 kr./km for kørsel over 30 km).

Prisen for et opfølgningsbesøg er kr. 800,- pr. time plus kørsel.

Du har også mulighed for at købe en pakke, dvs. en adfærdsbehandling på to til tre timer + en times efterfølgende opfølgningsbesøg to til fire uger efter.

Prisen for pakken er kr. 2.850,- plus kørsel.
Det fulde beløb betales ved første besøg.

FAQ - hyppigt stillede spørgsmål

Klik på spørgsmålet og se svaret.

Kan jeg ringe og få et godt råd?

Adfærdsproblemer løses ikke på telefonen, og vi rådgiver derfor ikke om komplekse problemstillinger på telefonen. Adfærdsrådgiveren har brug for at have et samlet overblik over hundens adfærd, dens forhistorie og de sammenhænge, som den problematiske adfærd optræder i for at kunne give råd og vejledning i forhold til, hvordan problemet kan afhjælpes. Ofte oplever rådgiveren at få mange værdifulde oplysninger om den problematiske adfærd, hundens hverdag og samspillet mellem hund og ejer ved selve konsultationen, som er helt nødvendige for at kunne give grundig vejledning i forhold til at ændre på den uønskede adfærd. I den indledende telefonsamtale, kan rådgiveren få et indtryk af problemets karakter og få nogle helt grundlæggende oplysninger om hunden og problemet, men først ved en udredning af problemstillingen ved et hjemmebesøg, er det muligt at give redskaberne til en varig løsning på problemet. Telefonrådgivning hører til i quick fix kategorien, og vi tror på holdbare løsninger.

Hvad er forskellen på en adfærdsbehandling og en enetime?

En enetime kan hjælpe dig med træningsorienterede problemer, hvorimod en adfærdsbehandling er relevant, hvis din hund har problemer, der har en mere følelsesmæssig karakter. Træningsproblemer er ofte meget afgrænsede problemer i din hunds hverdag. Det kan f.eks. være, at din hund trækker i snoren eller ikke kommer, når du kalder. Adfærdsproblemer er ofte mere dybdegående problemer, hvor din hund reagerer uhensigtsmæssigt på f.eks. andre mennesker, andre hunde eller i bestemte situationer.

I en enetime kan du komme til os, eller vi kan komme til dig. Vi bruger timen på at give dig feedback på din træning af en eller flere øvelser og diskuterer, hvordan du f.eks. kan få hul på et evt. træningsproblem. I en adfærdsbehandling kommer vi til dig. Vi bruger den første times tid på at indsamle relevante oplysninger om din hund og dens problem. Det at se hunden i dens hjemlige rammer, hvor den er tryg, kan også give meget brugbar information for os. På baggrund af alle disse informationer, formulerer vi en række behandlingsstrategier, som vi mener vil være relevante for præcist dig og din hund. Den næste times tid bruger vi på at formidle de strategier, der er relevante til dig, så du får mulighed for at prøve dem i praksis. Efter besøget uarbejder vi en behandlingsplan, som du får tilsendt.

Det kan nogen gange være svært at gennemskue, om du har brug for en enetime eller en adfærdsbehandling. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at ringe og tale med en af vores adfærdsrådgivere.

Hvad er en behandlingsplan?

En behandlingsplan er en beskrivelse af strategier, som adfærdsrådgiveren sender til klienten i forbindelse med en adfærdskonsultation. Udover at vi viser og hjælper dig med at træne de strategier, der er relevante for dig og din hunds problem, udarbejder vi en behandlingsplan, så du også har strategierne på skrift. Behandlingsplanen er ment som en hjælp til at kunne huske de forskellige strategier og deres individuelle trin. Du vil altid være velkommen til at ringe til den adfærdsbehandler, du har haft besøg af, hvis du har spørgsmål.

Hvordan får jeg mest ud af en adfærdsrådgivning?

Rigtig mange adfærdsproblemer kan bedres med den rigtige rådgivning. Begynd derfor med at finde den rigtige adfærdsbehandler. Der findes rigtigt mange adfærdsbehandlere, og der findes mange forskellige tilgange til at forsøge at løse hundes adfærdsproblemer. Begynd med at spørge ind til den filosofi adfærdsbehandleren, har. Metoder, der påfører hunden et ubehag, kan i bedste fald være virkningsløse og i værste fald være skadelige og direkte farlige for både hund, ejer og omgivelser. En fornuftig adfærdsbehandler bør kunne vejlede dig uden at ty til ubehag og straf.

Vær realistisk i forhold til det, du vil opnå med rådgivningen. Har du en hund, der aldrig har været tryg ved mennesker, og som nu er begyndt at udvise aggressiv adfærd overfor dem, kommer den nok aldrig til at hilse på gæster i hjemmet som en sprudlende labrador. En mere realistisk forventning ville være, at den kommer til at være ok med, at der kommer gæster i hjemmet, uden at den nødvendigvis hilser på dem.

Hvor meget succes du har med at løse din hunds problem hænger også sammen med den mængde tid og ressourcer, du vil lægge i træningen. Jo bedre du kan følge den vejledning, du modtager, desto større er sandsynligheden for, at du kan afhjælpe problemet. Adfærdsproblemer tager ofte langt tid at løse, nogle helt op til ½ – 1 år, så tålmodighed er et must, hvis du vil have en holdbar løsning.

Hvilke strategier benytter I?

Hos Hund & Træning ved vi, at hvert problem er unikt og kræver skræddersyede løsninger. Al vores behandling bygger på videnskabeligt dokumenteret metoder, der på intet tidspunkt tilfører hunden stress, smerte eller ubehag. Vi ved, at de fleste adfærdsproblemer har en følelsesmæssig komponent, og at det tager tid at ændre følelser. Til gengæld ved vi også, at din tid er givet godt ud med en grundig og trinvis løsning, da det er den strategi, der giver holdbare løsninger.

Hvilke typer problemer kan man afhjælpe?

Vi kan arbejde med alle typer af problemer, og i de fleste tilfælde kan den uønskede adfærd reduceres eller fjernes helt. Det gælder både frygt- og aggressionsproblemer, alene-hjemme-problemer, stresset adfærd og dårlige vaner i hverdagen. Men der er også tilfælde, hvor prognosen er dårlig. Hos hunde, der f.eks. er meget dårligt socialiserede som hvalpe, kan det være svært at få et brugbart resultat, men der er stor individforskel, og vi afskriver normalt ingen hunde på forhånd. Vær opmærksom på, at vi ikke kan give dig en sikker prognose for udfaldet af en evt. behandling og slet ikke uden at have set hunden. Du skal også være opmærksom på, at der kan være fysiske årsager til, at din hund udviser problematisk adfærd. Smerter er ansvarlige for mange typer af adfærdsproblemer, og specielt hvis din hund pludseligt ændrer adfærd, kan det være en god ide at få den smerteundersøgt. Du er altid velkommen til at ringe til en af vores adfærdsrådgivere og få en snak om din hunds problem.

Virker det på alle hunde?

Ja. De strategier vi benytter kan bruge til alle typer af hunde. Vi tilpasser vores strategier, så de passer til lige netop dig og din hund, og derfor tager vi også højde for, hvilke type din hund er. Vi har hjulpet alt fra chihuahua til grand danois.