Mål og forudsætninger

Nose Work instruktøruddannelsen er en efteruddannelse til instruktører. Det betyder, at du allerede har et solidt fundament ift. viden om læringsteori, træningsteknik, formidling og praktiske træningsfærdigheder. Uddannelsen er specifikt målrettet mod sporten Nose Work i alle dens facetter, dvs. både som en fantastisk måde at stimulere familiehunde på i hverdagen og som konkurrencesport. Uddannelsen vil gennemgå de forskellige tilgange til at lære hunden Nose Work og give dig redskaber til at planlægge og afholde dine egne kurser i Nose Work.

Forudsætningen for at deltage er, at du er uddannet instruktør, og at du har kendskab til Nose Work, dvs. at du ved, hvad sporten handler om, og at du har trænet med egen hund. Der er en del praktisk træning på uddannelsen, og du skal derfor have rådighed over en hund, du kan træne med til undervisningen, og som du kan arbejde med mellem de enkelte kursusdage. Ud over at have prøvet grundlæggende Nose Work træning, er der ikke nogen krav til bestemte træningsmæssige færdigheder hos hunden. Dog skal den være trænbar og velfungerende, så den kan være med på kursusdagene og deltage i træningen.