Opgaver og eksaminer

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig teoretisk eksamen og en praktisk formidlingseksamen. Den skriftlige eksamen afholdes på den sidste kursusdag i forløbet. Den praktiske formidlingseksamen afvikles ved, at hver kursist underviser to casehunde i Nose Work, hvilket dokumenteres via videooptagelser og en skriftlig redegørelse af forløbet med den enkelte hund. Begge eksaminer er dækket af kursusprisen.

Hvis en eksamen dumpes, eller hvis kursisten ikke går til den første eksamen, har kursisten yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Hver reeksamen koster kr. 500,-.