Uddannelsens forløb

Uddannelsen er fordelt på i alt ni kursusdage fordelt på fire weekender og en enkelt dag.

Al undervisning foregår på hele dage i tidsrummet 9.00-16.30.

På alle kursusdage vil undervisningen veksle mellem teori og praksis, hvor vi vil komme i dybden med en række forskellige emner. Der vil typisk være to praktiske træningspas pr. kursusdag. Du skal derfor medbringe din træningshund på alle kursusdage.

Holdstørrelse

Der vil normalt være 6-8 deltagere på et hold med én underviser.