Adfærdsproblemer

Nogle hundeejere oplever, at deres hund på et tidspunkt begynder at udvise en adfærd, som på en eller anden måde er uønsket eller direkte problematisk og ødelæggende for forholdet til hunden. I mange tilfælde kan det lade sig gøre at ændre hundens problemadfærd, så den enten helt forsvinder eller reduceres til et niveau, der er til at leve med. Ofte er det en sød og rar hund, der bare udviser uønsket adfærd, når den f.eks.:

 Møder andre hunde

  • Efterlades alene hjemme
  • Møder gæster i hjemmet
  • Hører høje lyde, som f.eks. fyrværkeri
  • Ser biler, løbere og/eller cyklister
  • Ikke får opmærksomhed, fordi du er optaget af andre ting

Årsager til adfærdsproblemer

Adfærdsproblemer kan opstå af mange årsager. Nogle problemer kan opstå, fordi hunden f.eks. er mangelfuldt socialiseret eller har fået nogle uhensigtsmæssige vaner, mens andre opstår, fordi hunden oplever noget ubehageligt og efterfølgende bliver bange for f.eks. andre hunde. Mange hunde udvikler også adfærdsproblemer, fordi de har smerter. Specielt hvis du oplever, at din hund pludseligt ændrer adfærd, er det en god ide at få hunden smerteundersøgt, f.eks. hos en veterinær kiropraktor, for at klarlægge, om det kan være en medvirkende årsag til problemet. Afhængigt af hvor lang tid din hund har haft problemet, kan det være nødvendigt efterfølgende også at få lavet et træningsprogram, der tager sig af den del af adfærden, der er tillært.

Adfærdsproblemer er hvert år årsag til, at mange hunde enten omplaceres eller i sidste ende bliver aflivet. Med en sammenhængende træningsmæssig indsats ville en stor del af problemerne formodentligt kunne løses.

Det er ikke din skyld

Der er mange hundeejere, der føler, at de måske selv er skyld i, at hunden udvikler et adfærdsproblem. Det er sjældent vores skyld, at hunden får problemer, men vi kan med vores adfærd komme til at forværre problemet i stedet for at gøre det bedre. Det er altid lettere at ændre på adfærd, hunden kun har udvist i kort tid, end at ændre på problemer den har haft i årevis, og det kan derfor betale sig at gribe ind tidligt. Er du i tvivl om din hunds adfærd er til at ændre, så søg hellere hjælp en gang for meget og gerne så tidligt som muligt. Men selv om din hund måske har udvist den problematiske adfærd i lang tid, så fortvivl ikke – det er ofte muligt at ændre på adfærden, så den bliver reduceret eller forsvinder helt.

Rådgivning

vi Hver hund og hvert problem er unikt, og vi giver den bedst mulige rådgivning ved at bruge tid på at samle viden om lige præcis din hund og de adfærdsproblemer, den har. Vores rådgivning foregår oftest i dit hjem, så vi har mulighed for at se din hund i dens vante omgivelser. Nogle gange vil vi gerne se din hund udvise den problematiske adfærd, men ofte og specielt hvis din hund udviser frygtsom eller aggressiv adfærd, er det bedre, at vi ikke ser adfærden, idet hver gentagelse kun er med til at bekræfte hunden i den strategi, den har valgt. I nogle tilfælde kan en videooptagelse af adfærden, f.eks. når hunden er alene hjemme, give os mulighed for at se hundens adfærd, uden at det er nødvendigt at udsætte den for en ubehagelig situation en ekstra gang.

Det første besøg

Vi bruger som regel mellem to og tre timer på første besøg. Den første times tid bruger vi på at indsamle relevante data, og den næste times tid bruger vi på at forklare og instruere dig i de tiltag, vi vil anbefale. Vi kan ikke fikse din hunds adfærdsproblemer på to-tre timer, men vi kan rådgive dig og give dig de redskaber, der skal til, for at du kan hjælpe din hund til at blive tryg og udvise en mere hensigtsmæssig adfærd i de problematiske situationer. Vær opmærksom på at det kræver en sammenhængende indsats i en periode at ændre på adfærdsmønstre, som hunden har haft i længere tid. Mange problemer skyldes, at hunden grundlæggende er bange for noget, også selvom den viser det ved at udvise aggressiv adfærd, og det tager lang tid at ændre på følelser. Regn derfor med at det tager tid at afhjælpe problemet.

Efter besøget

Efter besøget har du to muligheder. Enten skriver vi en detaljeret og overskuelig behandlingsplan og følger op med en et besøg mere, som tager ca. 1 time. Eller vi kommer på besøg to gange mere, hver gang ca. 1 time.  Nogle gange vil vi udover forskellige træningsmæssige tiltag også anbefale, at din hund bliver undersøgt for smerter eller andre fysiske forhold, da fysiske problemer kan være en medvirkende årsag til mange adfærdsproblemer.

Adfærdsbehandlere/rådgivere

Karen S. Ulrich

Mobil: 28 72 60 44
Mail: ku@hundogtraening.dk

Rådgiver i Midt-og Vestsjælland, Fyn efter aftale 

 

Karen Frost

Mobil: 40 97 26 86
Mail: karen@hundogtraening.dk

Rådgiver i Østsjælland

Kan hjælpe med alene hjemme problemer i hele landet

 

I det store hele går det godt og vi syntes at Albert er blevet betydeligt mere rolig. Vi har gjort megen brug af træningsplanen for Albert, som du sendte til os. Vi kaster/gemmer Alberts mad i haven både morgen og aften og han bruger lang tid på at lede. Albert får 2 – 3 gåture om dagen. Når vi kommer hjem fra gåturen (det er på denne tid Albert før krævede opmærksomhed, stjal sko osv) har Albert brug for lidt leg og øvelser, ca. 10 min. Her har vi hurtigt fundet ud af at komme på forkant med ham, så det ikke er ham der bestemmer aktiviteten. Han kan lide øvelserne og legen, og bliver dejligt træt. Albert har hurtigt fundet ud af, at dårlig adfærd giver ingen opmærksomhed og god adfærd, giver kontakt, godbidder, ros og en masse kærlighed.

Der har ikke rigtigt været nogle spørgsmål endnu, da vi har fulgt den så godt beskrevet træningsplan og oplever at det præcis har været det, der skulle til. Vi er super glade for at have kontaktet dig og takker for din hjælp. 

Gitte og Brian

FAQ - hyppigt stillede spørgsmål

Klik på spørgsmålet og se svaret.
Kan jeg ringe og få et godt råd?
Adfærdsproblemer løses ikke på telefonen og vi rådgiver derfor ikke om komplekse problemstillinger på telefonen. Adfærdsrådgiveren har brug for at have et samlet overblik over hundens adfærd, dens forhistorie og de sammenhænge, som den problematiske adfærd optræder i for at kunne give råd og vejledning i forhold til, hvordan problemet kan afhjælpes. Ofte oplever rådgiveren at få mange værdifulde oplysninger om den problematiske adfærd, hundens hverdag og samspillet mellem hund og ejer ved selve konsultationen, som er helt nødvendige for at kunne give grundig vejledning i forhold til at ændre på den uønskede adfærd. I den indledende telefonsamtale kan rådgiveren få et indtryk af problemets karakter og få nogle helt grundlæggende oplysninger om hunden og problemet, men først ved en udredning af problemstillingen ved et hjemmebesøg er det muligt at give redskaberne til en varig løsning på problemet. Telefonrådgivning hører til i quick fix kategorien og vi tror på holdbare løsninger.
Hvad er forskellen på en adfærdsbehandling og en enetime?
En enetime kan hjælpe dig med træningsorienterede problemer, hvorimod en adfærdsbehandling er relevant, hvis din hund har problemer, der har en mere følelsesmæssig karakter. Træningsproblemer er ofte meget afgrænsede problemer i din hunds hverdag. Det kan f.eks. være, at din hund trækker i snoren eller ikke kommer, når du kalder. Adfærdsproblemer er ofte mere dybdegående problemer, hvor din hund reagerer uhensigtsmæssigt på f.eks. andre mennesker, andre hunde eller i bestemte situationer.

I en enetime kan du komme til os eller vi kan komme til dig. Vi bruger timen på at give dig feedback på din træning af en eller flere øvelser og diskuterer, hvordan du f.eks. kan få hul på et evt. træningsproblem. I en adfærdsbehandling kommer vi til dig. Vi bruger den første times tid på at indsamle relevante oplysninger om din hund og dens problem. Det at se hunden i dens hjemlige rammer, hvor den er tryg, kan også give meget brugbar information for os. På baggrund af alle disse informationer formulerer vi en række behandlingsstrategier, som vi mener vil være relevante for præcist dig og din hund. Den næste times tid bruger vi på at formidle de strategier, der er relevante til dig, så får mulighed for at prøve dem i praksis. Efter besøget uarbejder vi en behandlingsplan, som du får tilsendt.

Det kan være svært nogen gange at gennemskue, om du har brug for en enetime eller en adfærdsbehandling. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at ringe og tale med en af vores adfærdsrådgivere.

 

Hvad er en behandlingsplan?
En behandlingsplan er en beskrivelse af strategier, som adfærdsrådgiveren sender til klienten i forbindelse med en adfærdskonsultation. Udover at vi viser og hjælper dig med at træne de strategier, der er relevante for dig og din hunds problem, udarbejder vi en behandlingsplan, så du også har strategierne på skrift. Behandlingsplanen er ment som en hjælp til at kunne huske de forskellige strategier og deres individuelle trin. Du vil altid være velkommen til at ringe til den adfærdsbehandler, du har haft besøg af, hvis du har spørgsmål.
Hvordan får jeg mest ud af en adfærdsrådgivning?
Rigtig mange adfærdsproblemer kan bedres med den rigtige rådgivning. Begynd derfor med at finde den rigtige adfærdsbehandler. Der findes rigtigt mange adfærdsbehandlere og der findes mange forskellige tilgange til at forsøge at løse problemet. Begynd med at spørge ind til den filosofi adfærdsbehandleren har. Metoder, der påfører hunden et ubehag, kan i bedste fald være virkningsløse og i værste fald være skadelige og direkte farlige for både hund, ejer og omgivelser. En fornuftig adfærdsbehandler bør kunne vejlede dig uden at ty til ubehag og straf.

Vær realistisk i forhold til det du vil opnå med rådgivningen. Har du en hund, der aldrig har været tryg ved mennesker og som nu er begyndt at udvise aggressiv adfærd overfor dem, kommer den nok aldrig til at hilse på gæster i hjemmet som en sprudlende labrador. En mere realistisk forventning ville være, at den komme til at være ok med, at der kommer gæster i hjemmet, uden at den nødvendigvis hilser på dem.

Hvor meget succes du har med at løse din hunds problem hænger også sammen med den mængde tid og ressourcer du vil lægge i træningen. Jo bedre du kan følge den vejledning du modtager, desto større er sandsynligheden for, at du kan afhjælpe problemet. Adfærdsproblemer tager ofte langt tid at løse, nogle helt op til ½ – 1 år, så tålmodighed er et must, hvis du vil have en holdbar løsning.

Hvilke strategier benytter I?
Hos Hund & Træning ved vi, at hvert problem er unikt og kræver skræddersyede løsninger. Al vores behandling bygger på videnskabeligt dokumenteret metoder, der på intet tidspunkt tilfører hunden stress, smerte eller ubehag. Vi ved, at de fleste adfærdsproblemer har en følelsesmæssig komponent og at det tager tid at ændre følelser. Til gengæld ved vi også, at din tid er givet godt ud med en grundig og trinvis løsning, da det er den strategi, der giver holdbare løsninger. 
Hvilke typer problemer kan man afhjælpe?
Vi kan arbejde med alle typer af problemer og i de fleste tilfælde kan den uønskede adfærd reduceres eller fjernes helt. Det gælder både frygt- og aggressionsproblemer, alene-hjemme-problemer, stresset adfærd og dårlige vaner i hverdagen. Men der er også tilfælde, hvor prognosen er dårlig. Hos hunde, der f.eks. er meget dårligt socialiserede som hvalpe, kan det være svært at få et brugbart resultat, men der er stor individforskel og vi afskriver normalt ingen hunde på forhånd. Vær opmærksom på at vi ikke kan give dig en sikker prognose for udfaldet af en evt. behandling og slet ikke uden at have set hunden. Du skal også være opmærksom på, at der kan være fysiske årsager til, at din hund udviser problematisk adfærd. Smerter er ansvarlige for mange typer af adfærdsproblemer og specielt hvis din hund pludseligt ændrer adfærd, kan det være en god ide at få den smerteundersøgt. Du er altid velkommen til at ringe til en af vores adfærdsrådgivere og få en snak om din hunds problem.
Virker det på alle hunde?
Ja. De strategier vi benytter kan bruge til alle typer af hunde. Vi tilpasser vores strategier, så de passer til lige netop dig og din hund og derfor tager vi også højde for, hvilke type din hund er. Vi har hjulpet alt fra chihuahua til grand danois.