Adfærdsrådgiveruddannelsen

Hund & Trænings adfærdsrådgiveruddannelse er for dig, der brænder for hunde og har en speciel interesse i hundeadfærd og adfærdsproblemer, og som gerne vil uddanne dig til adfærdsbehandler. Uddannelsen har en varighed på to år og giver dig en lang række teoretiske og praktiske kompetencer, der gør dig i stand til gennem adfærdsbehandling at hjælpe ejere, hvis hunde har adfærdsproblemer. Mange hunde lever med større eller mindre adfærdsproblemer, og uddannelsen til adfærdsrådgiver er din bedste mulighed for at hjælpe dem og deres ejere til et bedre liv med større trivsel for alle parter.