Fagligt indhold

Igennem forløbet arbejder vi dybdegående med både teori og praksis for at give kursisterne en detaljeret viden om normal og afvigende hundeadfærd, adfærdsproblemer, avanceret læringsteori, redskaber til analyse og løsning af adfærdsproblemer, praktiske træningskompetencer, klientomgang og mundtlig og skriftlig formidling til klienter af relevante løsningsstrategier.

Undervisningen kombinerer i hele forløbet teori og praksis og samler dermed trådene for alle relevante fagområder, så teoretisk viden bliver omsat til praktisk anvendelige færdigheder. Alle teoretiske emner vil blive anvendt i praktisk træning med egen og fremmede hunde, ved udarbejdelse af praktiske træningsopgaver og behandlingsplaner for hunde med problemadfærd samt ved formidling af fagstof i forskellige sammenhænge.

Faglige emner på forløbet

Indlæringsteori

 • Alle relevante læringsmæssige sammenhænge for træning og adfærdsrådgivning: klassisk og operant betingning, forstærkningsmønstre, generalisering, diskrimination, stimuluskontrol, hukommelse, indlæringens neurofysiologi samt forebyggelses- og behandlingsrelevante strategier som habituering, kontrabetingning og desensibilisering

Adfærdsanalyse

 • Indlæringens ABC som redskab til at analysere og udrede problemadfærd og den kontekst adfærden indgår i samt til at udvælge og formidle relevante løsningsstrategier

Adfærd – etologi

 • Arv og miljø
 • Evolution og selektion
 • Hunde og ulve (adfærd og social struktur – ligheder og forskelle)
 • Hund-menneske relationen

Adfærd – hundens sprog og kommunikation

 • Hundens basale behov og udvikling fra hvalp til voksen hund
 • Hundens normaladfærd – venlige og konfliktfyldte udtryksformer (aggression, frygt, afstandsmindskende og afstandsøgende signaler, overspringsadfærd, tegn på stress, ressourceforsvar, jagtadfærd og leg)
 • Racekendskab i relation til karakteristiske adfærdstræk, problemadfærd og hunden i det moderne samfund

Problemadfærd

 • Aggressiv adfærd (kendte eller fremmede hunde, mennesker eller børn; andre dyr, ressourceforsvar)
 • Frygt (fyrværkeri/skud/høje lyde, fremmede mennesker, børn, fremmede hunde, nye ting/steder, fobier)
 • Alene hjemme problemer/separationsproblemer
 • Stresset adfærd
 • Uhæmmet adfærd
 • Overdreven opmærksomhedskrævende adfærd
 • Trænings- og samarbejdsproblemer
 • Renlighedsproblemer
 • Hyperaktiv adfærd
 • OCD adfærd/tvangsadfærd
 • Årsager til adfærdsproblemer

Praktisk træning – med egen hund og klienthunde

 • Indlæringsteori i praksis (klassisk og operant betingning)
 • Klikkerprincipper (markørsignaler, spontanitet/frivillighed, shaping)
 • Forebyggelse af problemadfærd
 • Indlæring af praktiske færdigheder (basiskompetencer og hverdagskompetencer)
 • Impulskontrol/selvkontrol
 • Håndteringsteknikker
 • Miljøtræning
 • Desensibilisering og kontrabetingning

 

Adfærdsrådgiverens værktøjskasse

 • Adfærdsanalyse
 • Forebyggelse
 • Opfyldelse af basale behov
 • Krisehåndtering og management
 • Operante tiltag til adfærdsændring
 • Respondente tiltag til adfærdsændring

Supplerende behandling

 • Medicinsk behandling, alternativ behandling til stressreduktion, kiropraktor, massør mm.

Observation og vurdering af adfærd

 • Hvad gør hunden (hvornår, hvor ofte, hvor længe har det stået på mm.)
 • Hvad betyder hundens adfærd (i forhold til ejer, andre mennesker, andre hunde)
 • Risiko og sikkerhed (for hundens ejer, hundens omgivelser, adfærdsrådgiveren)
 • Smerteperception (tegn på smerte, henvisning til smerteundersøgelse)

Klientomgang

 • Mødet med hundeejeren
 • Problemstillinger ved klientmødet (klienttyper, samarbejdsvillighed hos klienten)
 • Egne forcer og begrænsninger
 • Indsamling af data – spørgeteknikker, spørgeskema til dataindsamling
 • Mødet med vanskelige klienthunde
 • At stille diagnose – give prognose
 • Vurdering af klientens formåen
 • Instruktion af klienten – fra teori til praksis
 • Udarbejdelse af skriftlige behandlingsplaner
 • Opfølgning på adfærdsrådgivning

Casearbejde

 • Gennemgang af cases i undervisning
 • Gruppearbejde om forskellige problemtyper
 • Besøg af klienter med hunde der er i gang med et behandlingsforløb
 • Praktiske træningsopgaver som er behandlingsrelaterede med egen hund/lånt hund
 • Udarbejdelse af egne adfærdscases (indsamle data, udrede problemstilling, stille diagnose, give forslag til løsningsstrategier, formidle strategier til klient)

Diverse

 • Etablering af egen virksomhed, ansvar og lovgivning, etik
 • Samarbejde med dyrlæge og andre professionelle hundefolk