Hvad er klikkertræning?

Klikkertræning er en træningsmetode, der baserer sig på de videnskabelige indlæringsprincipper klassisk og operant betingning og en trinvis indlæring af nye færdigheder. Det kan lyde indviklet, men det behøver det ikke at være. Helt grundlæggende går klikkertræning ud på at øge sandsynligheden for, at hunden vælger at gøre det, vi gerne vil have. Det gør vi ved at belønne ønsket adfærd og ignorere uønsket adfærd i træningen. Klikkertræning handler om at kommunikere så præcist som muligt med hunden under træning og om at planlægge træningen, så det bliver let for hunden hele tiden at have succes. Det gør indlæringen lettere for både hund og ejer.

Effektiv træning og glade hunde

Klikkertræning er effektiv træning. Det giver glade og arbejdsvillige hunde, der frivilligt byder ind med adfærd og på kreativ vis forsøger at løse den stillede opgave. Med sit fokus på samarbejde mellem menneske og hund, giver klikkertræning hurtig indlæring og mulighed for at arbejde mere i dybden med detaljer end traditionelle træningsmetoder. Den systematiske tilgang til indlæring gør det lettere at bygge indlæringen af nye øvelser op trin for trin og dermed nå det planlagte mål uden for mange bump i vejen. De følgende fire principper/redskaber er centrale for klikkertræning:

 

Markørsignal

Klikkertræning handler om præcision i kommunikationen mellem menneske og hund. Vi anvender derfor et præcist markørsignal (klikket) i træningen til at fortælle hunden, hvilken adfærd den bliver belønnet for at udføre. Klikket bliver først associeret med adgang til en belønning, som hunden synes godt om. Når den har forstået, at klikket varsler, at en lækker belønning er på vej, kan vi anvende det i træningen af nye øvelser til at fortælle hunden, hvad den bliver belønnet for, og hvilken adfærd det derfor kan betale sig for den at gentage. Populært siger vi, at klikket fungerer som at tage et billede af den adfærd, hunden udviser. Med klikket som markørsignal får træneren en god timing, fordi man får identificeret præcis den adfærd, som efterfølgende bliver belønnet.

 

Positiv forstærkning/belønning

Et grundlæggende princip i klikkertræning er, at vi altid har fokus på at belønne hundens forsøg på at løse opgaven. Positiv forstærkning er derfor trænerens vigtigste redskab til at hjælpe hunden til at finde ud, hvad den gør rigtigt. Når den finder ud at, at en bestemt adfærd fører til belønning, vil den udvise den samme adfærd igen. Vi arbejder med de typer af belønning, som den enkelte hund sætter størst pris på, så det hele tiden kan betale sig for den at tilbyde adfærd for at opnå klik og belønning. Det kan være lækre godbidder, leg med hundens favoritlegetøj, ros, klap og kæl eller andet, hunden er vild med. Hvis hunden laver fejl i træningen, retter vi ikke på den. Hvis hunden udviser en adfærd, vi ikke ønsker at belønne, kan vi enten ignorere og lade hunden prøve igen, eller vi kan fjerne hundens adgang til belønningen, så den ikke får noget ud af sin adfærd.

 

Shaping

Klikkertræning handler også om at sætte hunden op til succes og belønne alle forsøg fra hunden, der kommer tættere på målet for øvelsen. Alle øvelser indlæres trinvist i et forløb, der kan minde om at gå op ad en trappe med mange små trin, hvor øvelsen hele tiden bliver en lille smule sværere eller mere kompliceret. Det gør vi ved trin for trin at hæve kriterierne for, hvad hunden skal gøre for at opnå belønning, så den hele tiden har stor sandsynlighed for at få succes. Træneren sørger hele tiden for at arrangere træningen, så det er let for hunden at ’gætte rigtigt’ og dermed få adgang til belønning. Det opretholder et godt flow i træningen og giver en høj motivation hos hunden.

 

Frivillighed og initiativ

Klikkertræning er baseret på frivillighed fra hundens side. Hunden vælger selv at være med i træningen, og den lærer, at det kan betale sig at prøve sig frem for at finde ud af, hvilken adfærd der kan føre til belønning. Vi lærer i første omgang hunden at prøve sig frem og være initiativrig. Når hunden har forstået princippet i at prøve sig frem, vil den efterfølgende anvende strategien, når den skal lære en ny øvelse i træningen, og den vil have lettere ved at finde ud af, hvad den skal gøre for at få adgang til klik og belønning.

Hunden som aktiv deltager

Ved at arbejde med hundens eget initiativ, får du en hund, der deltager aktivt i indlæringsprocessen, og du kan undgå at lokke den med godbidder eller andre belønninger for at få ny adfærd frem. Det at lokke med belønningen flytter hundens opmærksomhed væk fra den adfærd, den udviser, og er noget, hunden let bliver afhængig af, så det kan være svært at slippe af med igen. Hunden lærer ikke noget om adfærden, når den bliver lokket med en godbid. Den lærer bare at følge en godbid, der bliver holdt foran næsen på den. Fordelen ved at arbejde med hundens eget initiativ er netop, at vi kan få hunden til at tilbyde adfærd uden at lokke den, hvilket holder dens fokus på selve adfærden frem for på belønningen. Hunden lærer langt hurtigere med denne strategi.

 

Tre tommelfingerregler

Ud over disse fire principper/redskaber, er der tre tommelfingerregler, som er med til at gøre din træning præcis og give dig succes:

 

Timing – hvornår du belønner

Din timing er meget vigtig, fordi du med dit klik markerer den adfærd, som for hunden bliver kædet sammen med belønningen. Hvis du klikker for sent eller for tidligt, vil hunden i stedet tro, at det er en anden adfærd, der førte til belønningen. Den amerikanske træner Bob Bailey siger, at du får det, du klikker, ikke det du tror, du klikker.

 

Kriterier – hvad du belønner

Et kriterie er det mål, som træneren går efter her og nu, dvs. det vi ønsker at klikke for. Vi ændrer kriterierne i takt med, at hunden bliver dygtigere til den adfærd, den er ved at lære. Det sker igennem den trinvise shapingproces. Det er vigtigt at hæve kriterierne for, hvad hunden skal gøre for at opnå belønning i tilpas små skridt for at sikre, at hunden har en stor sandsynlighed for at have succes. Hvis du hæver kriterierne for hurtigt eller i for store trin, vil hunden lave for mange fejl. Det ødelægger dens motivation for at forsøge, og den kan blive langsom og passiv i træningen. Hvis du sætter dine kriterier, så hunden har mange succeser, samtidig med at den hele tiden bliver dygtigere til adfærden, vil du opleve, at træningen glider let for både dig og hunden.

 

Rate – hvor ofte du belønner

Succesraten og dermed også belønningsraten hænger tæt sammen med kriteriesætningen. Hvis kriterierne sættes for højt eller hæves for hurtigt, vil hunden lave for mange fejl, og det fører automatisk til en lavere succesrate. Hvis du holder øje med hundens succesrate i træningen, dvs. hvor mange gange den får belønning i forhold til det antal forsøg, den gør, har du en god pejling på, om din kriteriesætning er tilpas, eller om du skal ændre den. En god tommelfingerregel er, at hunden skal have mindst 80 % succes, dvs. at den skal have belønning for mindst otte ud af ti forsøg i en serie af gentagelser i en træningssession. Du kan endda tilstræbe en endnu højere succesrate, så hunden f.eks. opretholder mindst 90 %. På den måde sikrer du, at din hund opretholder en høj motivation og glæde ved træningen.

 

20 gode huskeregler

 1. Brug et tydeligt markørsignal som klik i din træning, som for hunden varsler, at en super belønning er på vej
 2. Find ud af, hvilke belønninger din hund kan lide og lav en prioriteret liste, så du kan vælge den belønning, der passer bedst til træningen af en bestemt øvelse
 3. Klik altid for ønsket adfærd og ignorer fejl
 4. Lær hunden at være initiativrig og at prøve sig frem
 5. Læg en plan, før du går i gang med træningen af en ny øvelse
 6. Lær hunden nogle lette øvelser, så den lærer træningsmetoden at kende
 7. Observer hundens adfærd hele tiden, så du er parat til at klikke på det rigtige tidspunkt
 8. Klik så præcist som muligt, så du får markeret den rigtige adfærd for hunden
 9. Lever belønningerne på det strategisk mest hensigtsmæssige sted
 10. Indlær alle øvelser trinvist
 11. Gå langsomt frem – det går hurtigst
 12. Sæt dine kriterier på et niveau, så du kan opretholde en høj succesrate, dvs. at du skal arrangere situationen, så det er let for hunden at udvise den ønskede adfærd
 13. Træn i korte sessioner og stop mens legen er bedst
 14. Sæt først signal på en adfærd, når den ligner det, du ønsker
 15. Træn præcision før tempo
 16. Træn præcision, tempo og forstyrrelser som adskilte elementer i begyndelsen
 17. Træn mange forskellige steder, så hunden vænner sig til at arbejde under forskellige forhold
 18. Varier belønningsfrekvensen, når en øvelse er indlært, så hunden ikke får belønning hver gang
 19. Diskuter din træning med andre. Sparring kan være meget konstruktivt, når man arbejder med de små detaljer
 20. Hav det altid sjovt sammen med din hund. Tag en pause hvis træningen driller og revider din strategi