Karen Frost Knudsen

Jeg elsker at undervise. Det at se træning lykkes, så kommunikationen mellem hund og ejer fungerer, så begge forstår hinanden, er for mig som at sætte tænderne i et godt stykke chokolade – jeg bliver glad i låget. Jeg kan lide at arbejde med de små detaljer, for det er ofte dem, der har betydning for, hvorvidt træningen glider eller har bump på vejen. At få træning til at lykkes er for mig ikke kun et spørgsmål om den enkelte adfærd, det handler også om at få en hund, der er fungerer godt i hverdagen. Og så skal træning selvfølgelig være sjovt – for hunden, kursisten og for mig!
Jeg er uddannet agronom fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU-Sund) med vægt på adfærd og cellebiologi. Jeg har efterfølgende beskæftiget mig en del med stress, og hvordan vores – og hundes – hjerner fungerer. Jeg har siden jeg blev færdig i 2004 været ansat hos Hund & Træning.

Det var under mit studie, at jeg fik min første hund Freja. Hun er også i høj grad grunden til, at jeg blev interesseret i træning. Jeg gik til træning med hende i Beagle Klubben (og ja, jeg mødte faktisk Karen Ulrich en gang eller to i den forbindelse) og blev så interesseret i at træne hunde, at jeg påbegyndte deres instruktøruddannelse. Via den uddannelse mødte jeg Christina Ingerslev og endte med at komme i en slags mesterlære hos hende. Jeg tog den eneste uddannelse, Hund & Træning udbød på daværende tidspunkt, klikkerinstruktørudddannelsen, og har efteruddannet mig lige siden.

Freja-Lilli-Abby-hav

Jeg er lige så vild med at blive undervist, som jeg er med at undervise, og jeg forsøger at komme på alle de kurser, jeg kan i løbet af året. Det er blevet til kurser med Bob Bailey, Anders Hallgren, Ken Ramirez, Sophia Yin, Clive Wynne, Adam Miklosi og mange andre.

Med mine egne hunde, som pt. tæller to labrador, træner jeg mest lydighed, men har også arbejdet med lidt jagttræning med min ældste tæve.

 

Telefon: 40 97 26 86
E-mail: karen@hundogtraening.dk

Karens hunde

Lilli

Født d. 28.07.07

Abby

Født d. 19.05.13

Freja

2001 – 2015