Personlig rådgivning og forløb

Jeg elsker at undervise engagerede mennesker og se dem og deres hund rykke sig og blive glade, når noget lykkes. Vi der træner hund ved jo, at hundetræningen handler om meget mere end at få hunden til at sidde eller lægge sig ned. Samarbejde og kommunikation med hunden handler om så meget mere end den rent tekniske side af hundetræningen. Vi oplever glæde, samhørighed og lykkefølelse, når træningen lykkes, når vi kan kommunikere med vores hund, og det føles som om hunden kan læse vores tanker, men vi kender i høj grad også til frustration, vrede, afmagt og følelsen af at støde panden mod en mur, når hunden simpelthen bare ikke forstår, hvad det er, vi gerne vil. For hundetræningen rummer hele følelsesregistret, særligt når der opstår problemer med hunden, og i allerhøjeste grad når vi går til konkurrencer.

Hvis vi åbner os for den mulighed, det er, at udvikle os som mennesker igennem hundetræningen, så kan vi lære uendeligt meget om os selv og f.eks. blive bedre til at takle udfordrende situationer på trænings- og konkurrencebanerne og i livet generelt. Utålmodighed, vrede og irritation er ofte afmagtsreaktioner. Vi støder alle på denne type af udfordringer i hundetræningen, der ikke handler om det træningstekniske men om os selv og vores reaktionsmønstre. De udfordringer vi hver især møder i hundetræningen repræsenterer et udviklingspunkt, hvor vi kan opleve stor fremgang, hvis vi er villige til at forandre os og lære noget nyt. Det er samtidig det sted, hvor det kan opleves som ubehageligt at lave noget om, fordi det kan være en del af de reaktionsmønstre, vi har som menneske i mange andre situationer, og vi derfor skal være meget bevidste om at ændre. Jeg er uddannet intuitiv counselor og vil elske at hjælpe dig videre i din personlige udvikling. Jeg har en unik evne til at læse mennesker og hunde og se udviklingspotentialerne i jeres samarbejdsrelation. Det fungerer som mit udgangspunkt for at hjælpe dig i en selvudviklingsproces.

Du kan bestille personlig rådgivning, hvor vi fokuserer på dig og din personlige udvikling, enten med eller uden hund, og vi kan sammensætte et forløb, som er tilpasset dine behov.

Pris

Pr. time 750 kr.

Tid og dato aftales direkte med Christrina Ingerslev.

Betaling via shoppen.

Christrina Ingerslev
Mobil: 40 46 46 86