Om Hund & Træning

Hund & Træning blev grundlagt i 2003 af Christrina Ingerslev, som samme år startede bladet Hund & Træning. Bladet blev udgivet indtil 2012, hvor det måtte lukke bl.a. som følge af finanskrisen. I løbet af årene, er vi blevet flere medarbejdere: Karen Frost og Karen S. Ulrich. Undervejs har vi udviklet en lang række uddannelser, klikkerinstruktøruddannelse, instruktøruddannelse, adfærdsrådgiveruddannelse og rallyinstruktøruddannelse, for blot at nævne nogle.

Vi står for videbegærlighed, høj faglighed, nyskabelse, erfaring, stor indfølingsevne med hunde og mennesker og en altopslugende interesse for at udbrede budskabet om fordelene ved belønningsbaseret træning. Vi ønsker at udbrede og videreudvikle kendskabet til træning baseret på hundens præmisser og bruger hele tiden denne viden som grundlag for at udvikle nye måder at gøre dette på. Vi har udviklet vores eget undervisnings- og træningskoncept, som bl.a. er beskrevet i vores bog KLIK dig til succes.