Uddannelsens forløb

Uddannelsen har en varighed på to år. Undervisningen omfatter 40 kursusdage. De ligger fordelt med ti dage pr. semester og foregår i weekender og enkeltdage (der stort set altid er fredage). Al undervisning foregår på hele dage i tidsrummet 9-16/16.30. Ud over deltagelse på kursusdagene, vil kursisterne have løbende kontakt til deres undervisere/vejledere, der står til rådighed for generel vejledning, hjælp med opgaver og gennem feedback på alt afleveret opgavemateriale.

Foruden deltagelse i undervisningen, skal kursisterne tillige påregne tid til at læse relevant fagstof før de enkelte kursusdage, til udarbejdelse af skriftlige opgaver og praktiske træningsopgaver samt til arbejde med klienter, når de skal udarbejde egne behandlingsplaner til en række hunde med adfærdsproblemer som et led i uddannelsen.

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor kursisterne på nogle kursusdage skal have hund med til træning af praktiske øvelser. I det samlede forløb vægter teoretiske gennemgange og diskussioner højere i undervisningen på selve kursusdagene, da en stor del af det praktiske arbejde for kursisterne ligger i deres egen træning af hunde til de praktiske træningsopgaver og i deres arbejde med klienter og deres hunde. Det kan forventes, at der gennemsnitligt vil være praktisk træning med egen hund på knapt halvdelen af kursusdagene. Der vil primært være behov for at have hund med til undervisning i første, andet og første halvdel af tredje semester.

Undervisningen spænder over en række forskellige former: PP-oplæg fra undervisere med plads til faglig diskussion af stoffet, opsamling og tilbagemelding på afleveringsopgaver og kursisternes behandlingsplaner til egne casehunde, gruppearbejde om behandlingsrelaterede opgaver, praktisk træning med kursisternes egne hunde, arbejde med klienthunde, adfærdsobservation af hundeadfærd og erfaringsdeling via præsentationer givet af kursisterne.

Forløbet er struktureret således, at både teoretiske og praktiske emner og færdigheder lægges lag på lag. Som udgangspunkt bygger vi oven på det fundament, som kursisterne har med fra deres instruktøruddannelse og virke i praksis med undervisning og formidling. Hertil lægges en række nye emner og fagområder, som er relevante for arbejdet med adfærdsrådgivning. I hele forløbet udvikles kursisternes kompetencer i både teori og praksis.

 

Holdstørrelse

Der vil normalt være 8 kursister på et hold.