Opgaver og eksaminer

Det at være adfærdsrådgiver kræver evnen til at formulere sig på skrift i langt højere grad end instruktørarbejdet, da enhver adfærdsrådgivning munder ud i udarbejdelse af en skriftlig behandlingsplan, som giver et systematisk overblik over de foreslåede løsningsstrategier for de aktuelle problemer.

Igennem forløbet skal kursisterne udarbejde en række forskellige skriftlige afleveringer, som vil blive læst og kommenteret af vejledere/undervisere. Alle opgaver skal godkendes (evt. efter revision), før en kursist kan udarbejde den afsluttende projektopgave og gå til den afsluttende eksamen. De skriftlige afleveringsopgaver er fordelt over hele det to-årige forløb og falder i fire kategorier:

 

Teoretiske opgaver

  • Opgaver om forskellige teoretiske emner

Praktiske træningsopgaver

  • Planlægning og træningslogs for træning af praktiske træningsopgaver (samt praktisk fremvisning eller videooptagelse af resultatet)

Behandlingsplaner til casehunde

  • Udarbejdelse af et antal behandlingsplaner med løsningsstrategier til klienthunde med en række forskellige adfærdsproblemer

Afsluttende projektopgave

  • Større skriftlig opgave der går i dybden med alle aspekter af arbejdet med en casehund med et adfærdsproblem, der hører til en af de tungere kategorier.

Alle skriftlige afleveringer skal skrives i et korrekt sprog med fokus på at give modtageren overblik og indsigt i de relevante emner. Det sproglige niveau afhænger af modtageren. Således skal teoretiske opgaver skrives med anvendelse af den gængse fagterminologi, mens behandlingsplaner målrettet mod løsning af adfærdsproblemer hos klienthunde skal tilpasses den enkelte klients forståelses- og kompetenceniveau.

Første eksamen er dækket af kursusprisen, mens det koster 1.500 kr. for en reeksamination.