Mål og forudsætninger

Hund & Trænings klikkerinstruktøruddannelse er for dig, som gerne vil øge glæden ved at have hund. Uddannelsen vil ikke kun gøre dig bedre til at træne din hund, den vil også øge din forståelse for, hvordan du helt grundlæggende kan øge din hunds velfærd. I løbet af uddannelsen vil du bl.a. stifte bekendtskab med begrebet empowerment, som gennemsyrer alt, hvad Hund & Træning laver. Du vil blive klædt på til tænke empowerment ind i træningen af din hund, og også i hverdagen med din hund.

Du får en grundig indføring i, hvordan du mest effektivt træner din hund. Det gælder, uanset om du vil træne din hund til en specifik sportsgren, om du vil træne din hund, fordi du synes, det er sjovt, eller du vil bruge klikkertræningen sammen med en allerede eksisterende træneruddannelse. For at få det optimale udbytte af forløbet veksler undervisningen mellem teoretiske oplæg og praktisk træning. På denne måde får du den bedste forudsætning til at løse dine egne og evt. også andres træningsproblemer. Du får også det størst mulige udbytte af din egen træning.

På denne uddannelse arbejder vi med klikkertræningen fra A – Å. Det er en fordel, at du har erfaring med klikkertræning, men det er intet krav.  Der vil være en del praktiske træning, og du skal derfor have egen hund eller adgang til en hund, du også kan træne mellem kursusgangene. Der er intet krav til race, alder eller træningsniveau for hunden, men den skal være normalt fungerende og trænbar, også i nærheden af andre hunde.