Opgaver og eksaminer

Fordi en gennemført uddannelse hos Hund & Træning også er et kvalitetsstempel, kommer uddannelsen her til at udfordre dig på flere niveauer. Undervejs i forløbet skal du både aflevere træningslogs og aflevere otte opgaver, der dækker de læringsteoretiske emner. Derudover afslutter vi med to eksamener, en skriftlig (1 time), og en afsluttende praktisk eksamen. Den skriftlige eksamen foregår i undervisningstiden, mens den praktiske eksamen er en videoeksamen, der skal afleveres og godkendes. Begge eksamener er dækket af kursusprisen.

Begge eksaminer skal bestås, for at du kan få diplom for gennemført uddannelse.  Hvis du dumper en eksamen, har du yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Første eksamen, som er den, der afholdes i selve holdforløbet, er dækket af kursusprisen. Hvis du tager en eksamen på et senere tidspunkt, tæller det som en reeksamen. Både den teoretisk og praktiske reeksamen koster 500 kr. pr. eksamen.