Opgaver og eksaminer

Undervejs i forløbet skal deltagerne aflevere træningslogs for forskellige praktiske øvelser og aflevere otte opgaver, der dækker de læringsteoretiske emner. Derudover er der to eksamener, en skriftlig (1 time), og en afsluttende praktisk eksamen. Den skriftlige eksamen foregår i undervisningstiden, mens den praktiske eksamen er en videoeksamen der skal afleveres og godkendes. Begge eksamener er dækket af kursusprisen.

Begge eksaminer skal bestås, for at du kan få diplom for gennemført uddannelse.  Hvis du dumper en eksamen, har du yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Første eksamen, som er den der afholdes i selve holdforløbet, er dækket af kursusprisen. Hvis du tager en eksamen på et senere tidspunkt, tæller det som en reeksamen. Både den teoretisk og praktiske reeksamen koster 500 kr. pr. eksamen.