Uddannelsens forløb

Uddannelsen har en varighed på ¾ år fordelt på 9 lørdage. Al undervisning foregår på hele dage i tidsrummet 9:00 – 16:30.

Fagligt indeholder alle kursusdage både teori og praksis. De enkelte dage er bygget op om forskellige emner, som vi går i dybden med i både teori og praksis. Kursisterne har derfor hund med på alle kursusdage.

 

Holdstørrelse

Der vil normalt være 5-8 deltagere på et hold.