Fagligt indhold

Forløbet indeholder følgende teoretiske fag: læringsteori, hundens normaladfærd, racekendskab, formidling og observation af kursister og hunde samt sundhed, sygdom og førstehjælp. Den praktiske del af forløbet lægger vægt på at give dig en grundig viden om praktiske træningsteknikker, erfaring i anvendelsen af disse i træning med din egen hund og formidling af praktiske færdigheder og teori, som du skal give videre til dine kursister i undervisningssituationer.

Undervisningen er sammensat af teorioplæg kombineret med praktisk træning af en række øvelser og undervisningssituationer, så du bliver i stand til at omsætte teoretisk og praktisk viden til brug ved undervisning af dine egne kursister på hold. I alle dele af undervisningen lægger vi der vægt på at have en faglig dialog mellem undervisere og kursister af de emner, der bliver gennemgået.

Al træning er baseret på klikkertræningens principper. Hund & Trænings instruktøruddannelse omfatter således også det fulde pensum fra vores klikkerinstruktøruddannelse.

Faglige emner på forløbet

Indlæringsteori

Klassisk betingning

 • Historie og grundkoncepter
 • Definition af centrale begreber
 • Relevans for den praktiske træning
 • Overlap mellem klassiske og operante procedurer i den praktiske træning

Operant betingning

 • Historie og grundkoncepter
 • Definition af centrale begreber
 • Indlæringens etologiske fundament
 • Den observerbare og målbare adfærd
 • Forstærkning
 • Straf
 • Forstærkningsmønstre
 • Diskrimination og generalisering

Praktisk træning – strategier

 • Systematisering af træning
 • Planlægning og træningslogs
 • Timing
 • Kriterier
 • Forstærkningsfrekvens
 • Shaping
 • Igangsætning af adfærd
 • Fejlfri indlæring
 • Signaler og stimuluskontrol
 • Kæder
 • Time-out vs. ignorering
 • Aftrapning af belønninger
 • Crossover

Praktisk træning – øvelser

 • Basiskompetencer: kontakt, leg, initiativ og kontrol (belønningskontrol, selvkontrol og muskelkontrol)
 • Target (en række forskellige targetkompetencer)
 • Håndtering/tandvisning
 • Plads
 • Gå i line
 • Lineføring/fri ved fod
 • Indtage og fastholde positioner: sit, stå, dæk
 • Indkald
 • Apport
 • Stillingsskift
 • Bakke og bagpartskontrol
 • Synsdiskrimination
 • Praktiske hverdagsfærdigheder
 • Fri shaping
 • Søge/færtdiskrimination

 

Adfærd

 • Ulveadfærd – hundeadfærd (myter og populær visdom – hvor står vi i dag)
 • Hvalpens udvikling
 • Hundesprog (forskellige typer af signaler og kommunikationsformer)
 • Hund-menneske relationer og samarbejde
 • Hundens grundlæggende behov
 • Stress (generelt og i relation til træning)

Racekendskab

 • Kendskab til de forskellige hundetypers oprindelige arbejdsfunktioner og karakteristiske adfærdstræk
 • Kendskab til en række almindelige hunderacer
 • Myten om trænbare og ikke trænbare racer

Sundhed, sygdom og førstehjælp

 • Påkrævede vaccinationer
 • Almindelige sygdomme (herunder symptomer)
 • Helbred og træning
 • Grundlæggende førstehjælp
 • Smerteidentificering (smerte-adfærdsproblem-træningsproblem)

Formidling

 • Undervisning af mennesker
 • Underviser-kursist relationer
 • Hundens adfærd og undervisning
 • Observationsteknikker (observation og analyse af adfærd hos hunde og handlere i træningssituationer)
 • Kursusplanlægning for forskellige holdtyper
 • Den praktiske undervisning – planlægning og udførelse
 • At omsætte teori til praksis ved undervisning af hold (hvad skal hunden lære, hvad skal handleren lære)
 • At oprette eget firma

Litteraturliste_2016_IU