Opgaver og eksaminer

Undervejs i forløbet skal du aflevere en række mindre skriftlige opgaver indenfor tre kategorier.

  • Du skal udarbejde en række træningslogs, der dokumenterer din praktiske træning med egen hund.
  • Du skal aflevere otte opgaver, der dækker de læringsteoretiske emner. Opgaverne består af sæt med hver 25 sætninger, der forklarer de læringsteoretiske sammenhænge. I hver sætning mangler et eller flere ord, som du skal indsætte for at gøre sætningen komplet og korrekt.
  • Du skal besvare fire opgaver om racekendskab, hvor du får stillet nogle spørgsmål om overordnede træk hos de enkelte hundetyper/grupper af racer.

Forløbet indeholder tre eksaminer, der alle ligger i det sidste semester af forløbet, og som optræder i nævnte rækkefølge:

  • Skriftlig eksamen (to timer).
  • Praktisk eksamen med egen hund (niveau som DKK klasse 1-2).
  • Praktisk eksamen med holdundervisning (ligger ved uddannelsens afslutning).

Alle tre eksaminer skal bestås, for at du kan få diplom for gennemført uddannelse. Du kan tage den praktiske eksamen med undervisning af hold, når du har bestået mindst en af de to øvrige eksaminer, men du får først diplom, når alle tre eksaminer er bestået. Hvis du dumper en eksamen, har du yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Første eksamen, som er den der afholdes i selve holdforløbet, er dækket af kursusprisen. Hvis du tager en eksamen på et senere tidspunkt, tæller det som en reeksamen. Teoretisk reeksamen koster 500 kr., praktisk reeksamen sammen med et igangværende hold koster 500 kr., og praktisk reeksamen, som arrangeres separat, koster 1.500 kr.