Uddannelsens forløb

Uddannelsen har en varighed på 1½ år. Undervisningen omfatter 30 kursusdage. De ligger fordelt med ti dage pr. semester og foregår i weekender og på enkeltdage, der stort set altid er fredage. Undervisning foregår på hele dage i tidsrummet 9-16/16.30. Ud over de 30 kursusdage, skal du som instruktørelev gå “føl” på Hund & Trænings træningspladser. Der er også mulighed for at gå føl på træningspladser, der er godkendt af Hund & Træning, f.eks. hos instruktører, der er uddannet af Hund & Træning. Du skal gå føl på mindst tre kursusforløb, der hver især har et omfang af mindst seks til otte ganges undervisning plus evt. teoriaften.

Rent fagligt indeholder alle kursusdage både teori og praksis, og undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og diskussioner og praktisk træning. Du skal derfor have hund med på alle kursusdage.

Forløbet er struktureret på den måde, at vi lægger både teoretiske og praktiske emner og færdigheder lag på lag. Først etablerer vi et fundament i teori og praksis, der udgør basis for det videre forløb. I løbet af forløbet uddyber vi de forskellige emner, føjer nye emner til, og udvikler dine praktiske færdigheder igennem samspillet mellem teori og praksis.

 

Holdstørrelse

Der vil normalt være 7-9 deltagere på et hold.