Opgaver

Undervejs i forløbet skal du, ud over den praktiske træning med egen hund, bidrage ved at stå for en del af undervisningen på en af kursusdagene i den sidste del af uddannelsen. Opgaven består af følgende:

  • Indlæring af en udvalgt øvelse eller kategori af øvelser: du introducerer den valgte øvelse og giver forslag til strategier ift. indlæring. Efterfølgende forestår du praktisk træning af den valgte øvelse med holdet.
  • Banebygning: du laver en bane, som holdet sætter op sammen under din vejledning. Efterfølgende står du for banegennemgang og feedback til de øvrige kursister på holdet, når de går banen med deres hunde. 

Opgaverne er obligatoriske og skal være afviklet, før den sidste praktiske eksamen kan aflægges.

Eksaminer

Der er to eksaminer på uddannelsen, som begge skal bestås for at få udleveret diplom for fuldført uddannelse:

  • Skriftlig opgave der afleveres senest fem uger før forløbets afslutning. Opgaven skal indeholde plan for to rallybaner, planlægning af et holdforløb, inklusive PP-oplæg til en teoriaften samt øvelsesplanlægning af to udvalgte øvelser.
  • Praktisk eksamen med egen hund, som består i at gennemføre to rallybaner med din egen hund. Den ene bane vil være på begynderniveau og den anden på øvet/ekspertniveau. Den praktiske eksamen optages på video, som sendes til bedømmelse. De to eksamensbaner udleveres undervejs i forløbet og vil blive gennemgået, når de bliver udleveret. Efterfølgende optager kursisterne selv banegennemløb med deres hunde og sender dette til underviser til gennemsyn og godkendelse.

Hvis den praktiske eksamen dumpes, har kursisten yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Første eksamen er dækket af kursusprisen. Hvis den afsluttende skriftlige opgave ikke kan godkendes ved første aflevering, har kursisten to chancer for at revidere opgaven. Vejledning i forbindelse med skriftlig opgave efter endt kursusforløb koster kr. 500. Reeksamen af praktisk eksamen koster kr. 300.