Opgaver

Undervejs i forløbet skal du, ud over den praktiske træning med egen hund, bidrage i flere sammenhænge:

  • Kursistoplæg: hvor den enkelte kursist præsenterer et lille PP-oplæg på ca. 15 minutter om indlæring og udførelse af en øvelse eller en kategori af øvelser for hele holdet.
  • Banebygning: som hjemmeopgave hvor kursisterne på skift laver en bane hjemmefra, sætter den op og laver gennemgang af banen, før alle kursister på holdet går banen.
  • Gruppearbejde: hvor kursisterne i mindre grupper laver PP-oplæg om et tildelt emne og efterfølgende forestår praktisk undervisning af de øvrige kursister i praktiske øvelser relateret til det tildelte emne.

Alle opgaverne er obligatoriske og skal være afviklet, før den sidste praktiske eksamen kan aflægges.

Eksaminer

Der er to eksaminer på uddannelsen, som begge skal bestås for at få udleveret diplom for fuldført uddannelse:

  • Skriftlig opgave der afleveres senest seks uger før forløbets afslutning. Opgaven skal indeholde plan for en rallybane, planlægning af et holdforløb og øvelsesplanlægning af to udvalgte øvelser.
  • Praktisk eksamen med egen hund, som består i at gennemføre to rallybaner med din egen hund. Den ene bane vil være på begynderniveau og den anden på ekspertniveau (dog uden æresplads). Den praktiske eksamen optages på video, som sendes til bedømmelse. De to eksamensbaner udleveres undervejs i forløbet og vil blive gennemgået, når de bliver udleveret. Efterfølgende optager kursisterne selv banegennemløb med deres hunde og sender dette til underviser til gennemsyn og godkendelse.

Hvis den praktiske eksamen dumpes, har kursisten yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Første eksamen er dækket af kursusprisen. Hvis den afsluttende skriftlige opgave ikke kan godkendes ved første aflevering, har kursisten to chancer for at revidere opgaven. Vejledning i forbindelse med skriftlig opgave efter endt kursusforløb koster kr. 500. Reeksamen af praktisk eksamen koster kr. 300.