Opgaver

Undervejs i forløbet skal du, ud over den praktiske træning med egen hund, bidrage i flere sammenhænge:

  • Kursistoplæg: hvor den enkelte kursist præsenterer et oplæg på ca. 15 minutter om indlæring og udførelse af en øvelse eller en kategori af øvelser for hele holdet. Efterfølgende forestår kursisten praktisk træning af den valgte øvelse med holdet.
  • Banebygning: som hjemmeopgave hvor kursisterne på skift laver en bane hjemmefra, sætter den op og laver gennemgang af banen, før alle kursister på holdet går banen.

Opgaverne er obligatoriske og skal være afviklet, før den sidste praktiske eksamen kan aflægges.

Eksaminer

Der er to eksaminer på uddannelsen, som begge skal bestås for at få udleveret diplom for fuldført uddannelse:

  • Skriftlig opgave der afleveres senest fem uger før forløbets afslutning. Opgaven skal indeholde plan for to rallybaner, planlægning af et holdforløb, inklusive PP-oplæg til en teoriaften samt øvelsesplanlægning af to udvalgte øvelser.
  • Praktisk eksamen med egen hund, som består i at gennemføre to rallybaner med din egen hund. Den ene bane vil være på begynderniveau og den anden på ekspertniveau. Den praktiske eksamen optages på video, som sendes til bedømmelse. De to eksamensbaner udleveres undervejs i forløbet og vil blive gennemgået, når de bliver udleveret. Efterfølgende optager kursisterne selv banegennemløb med deres hunde og sender dette til underviser til gennemsyn og godkendelse.

Hvis den praktiske eksamen dumpes, har kursisten yderligere to forsøg til at bestå den givne eksamen. Første eksamen er dækket af kursusprisen. Hvis den afsluttende skriftlige opgave ikke kan godkendes ved første aflevering, har kursisten to chancer for at revidere opgaven. Vejledning i forbindelse med skriftlig opgave efter endt kursusforløb koster kr. 500. Reeksamen af praktisk eksamen koster kr. 300.