Uddannelsens forløb

Uddannelsen har en varighed på ¾ år. Undervisningen omfatter 10 kursusdage fordelt på enkeltdage, som kan være fredage, lørdage og søndage. Al undervisning foregår på hele dage i tidsrummet 9:00 – 16:30.

Fagligt indeholder alle kursusdage både teori og praktisk træning. De enkelte dage er bygget op om forskellige emner, som vi går i dybden med i både teori og praksis. Kursisterne har derfor hund med på alle kursusdage. Til de enkelte kursusdage skal du læse relevant materiale, og der vil være hjemmearbejde i form af praktisk træning af de øvelser, som er blevet gennemgået og enkelte opgaver, som skal præsenteres i undervisningen. Derudover vil der til dele af den praktiske træning være videolektier, hvor kursisterne har til opgave at filme deres træning af grundtræningsøvelser og rallyøvelser.

 

Holdstørrelse

Der vil normalt være 6-8 deltagere på et hold.