Fagligt indhold

Uddannelsen er træningsteknisk baseret på klikkertræningens principper, som har klassisk og operant betingning som sine grundlæggende principper. Uddannelsens første del har fokus på at give dig indsigt i relevant træningsteknik og praktiske færdigheder i anvendelsen af træningsteknikken. Vi kombinerer teori med praksis gennem træning af en lang række øvelser, der er relevante for opbygningen af behandlingsprogrammer til adfærdsklienter. I uddannelsens anden del samler vi trådene ved at gennemgå, hvordan træningsteknikken og de praktiske øvelser kan formidles til adfærdsklienter og til kursister i almindelig træning. I hele forløbet veksler vi mellem teoretiske oplæg og praktisk træning, så du får kombineret din teoretiske viden med praktiske færdigheder.

Faglige emner på forløbet

Læringsteori

Klassisk betingning

 • Definition af centrale begreber
 • Relevans for den praktiske træning og adfærdsbehandling
 • Overlap mellem klassiske og operante procedurer i den praktiske træning

Operant betingning

 • Definition af centrale begreber
 • Forstærkning og straf

Kontrabetingning

 • Definition af centrale begreber
 • Relevans for adfærdsbehandling


Adfærdsanalyse

 • Indlæringens ABC

Praktisk træning – strategier

 • Systematisering af træning
 • Læringsfaser
 • Shaping, herunder kriteriesætning
 • Belønningsstrategier
 • Kontrabetingning i praksis


Praktisk træning – øvelser

 • Grundtræning – basiskompetencer: Kontakt, leg, initiativ og kontrol
 • Hverdagslydighed
 • Håndteringsøvelser
 • Kontrabetingning
 • Empowermenttræing
 • Krisehåndtering


Klientomgang

 • Observation og instruktion
 • Behandlingsplaner i teori og praksis