Opgaver og eksaminer

Undervejs i forløbet skal deltagerne aflevere træningslogs for forskellige praktiske øvelser og aflevere otte opgaver, der dækker en række læringsteoretiske emner. Derudover er der to eksamener, en skriftlig (1 time) og en afsluttende praktisk eksamen. Den skriftlige eksamen foregår i undervisningstiden, mens den praktiske eksamen er en videoeksamen, der skal afleveres og godkendes. Begge eksaminer er dækket af kursusprisen.

Hvis en eksamen dumpes, eller hvis kursisten ikke går til den første eksamen, har kursisten yderlige to forsøg til at bestå den givne eksamen. Hver reeksamen koster 500,- kr.