Uddannelsens forløb

Uddannelsen varer ca. ¾ år og omfatter 9 kursusdage fordelt på enkeltdage (torsdage).

Al undervisning foregår på hele dage kl. 9.00 – 16.30.

Fagligt indeholder alle kursusdage både teori og praktisk træning. De enkelte dage er bygget op om forskellige emner, som vi går i dybden med i både teori og praksis. Kursisterne skal derfor medbringe deres træningshund på alle kursusdage.

 

Holdstørrelse
Der vil normalt være 6-8 deltagere på et hold med én underviser.