Fagligt indhold

Klikkertræning bygger på en teoretisk baggrund, dvs. der ligger videnskabelig forskning bag. Ved at vide hvordan din hund lærer, kan du blive bedre til at udnytte det i din omgang med din hund og til at træne din hund til alt det, du har lyst til. 

Klikkertræning er en fantastisk teknik, som kan bruges til at lære hunde og alle andre dyr, alt hvad man overhovedet kan komme i tanke om, selvfølgelig indenfor det fysisk mulige. Ved brug af klikkertræning kan læring og træning ske i en positiv og stressfri atmosfære til gavn for både dig og din hund – og det går tilmed hurtigt.

Undervisningen er sammensat af teorioplæg kombineret med praktiske øvelser, så du får både viden og praktisk erfaring i at omsætte teoretisk viden til praktisk erfaring. Vil du undervise i klikkertræning, får du viden om, hvordan du bedst kan omsætte den teoretiske viden til et mere let forståeligt sprog, så du kan give dine kursister de bedste forudsætninger for at træne deres egne hunde.

Vi tager også træningen et skridt videre. I løbet af uddannelsen lærer du at se din træning og hele din omgang med din hund i et nyt perspektiv. 

I løbet af uddannelsen dækker vi bl.a. følgende emner:

Klassisk betingning 

  • Associationer mellem sanseindtryk er vigtige for træning. Hvordan bruger vi dem i træning, og hvorfor er de så vigtige?

Operant betingning

  • Den konsekvens, en adfærd har, har betydning for, hvorvidt den adfærd vil forekomme mere eller mindre i fremtiden. Hvordan straf og forstærkning påvirker adfærd, er et af de centrale begreber i klikkertræning. 

ABC-modellen

  • Det er ikke nok at vide noget om konsekvenser. For at træne effektivt, er vi også nødt til at vide, hvordan vi sætter hunden op til succes. Hvilke faktorer har betydning for f.eks. hundens motivation for at udvise en given adfærd?

Praktisk træning – strategier

  • Belønninger og brugen af dem er helt centrale i klikkertræningen. Derfor skal vi selvfølgelig bruge tid på belønningsbrug og belønningshåndtering.
  • Vi skal se på, hvordan vi tilrettelægger træningen, og hvordan timing, kriterier og belønningsfrekvens påvirker adfærden?
  • Hvordan igangsætter vi adfærd og sikrer, at der er flow i træning?
  • Hvad gør vi ved fejl i træningen, og hvordan systematiserer vi træningen, så den bliver så effektiv som muligt?

Praktisk træning – øvelser

  • Ud over at arbejde med vores færdigheder, skal vi også arbejde med hundens færdigheder. Vi arbejder med Hund & Trænings træningskoncept og ser på både basiskompetencerne (KLIK-konceptet; kontakt, leg, initiativ og kontrol), forskellige hverdags-kompetencer og nogle af kernekompetencerne.

  • KLIK-konceptet er helt centralt i uddannelsen. Det er som en slags Kinder-æg og indeholder både grundtræning, stresshåndtering og empowerment. Specielt empowermentdelen ser vi nærmere på.

  • Vi skal også arbejde med signaler, hvornår og hvordan sætter vi signal på en adfærd, så vi opnår  signalforståelse, og hvordan aftrapper vi belønningerne, uden at hunden mister motivationen. 

Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2013 (Hold 11)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2011 (Hold 9)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2009-10 (Hold 8)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2009 (Hold 7)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2008-9 (Hold 6)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2007-8 (Hold 5)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2007 (Hold 4)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2005 (Hold 3)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2004 (Hold 2)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2003 (Hold 1)