Fagligt indhold

Klikkertræning er en fantastisk teknik, som kan bruges til at lære hunde og alle andre dyr, alt hvad man overhovedet kan komme i tanke om, selvfølgelig indenfor det fysisk mulige. Ved brug af klikkertræning kan læring og træning ske i en positiv og stressfri atmosfære til gavn for både hund og fører – og det går tilmed hurtigt.

Klikkertræning bygger på en teoretisk baggrund, der er kompliceret og formuleret på et videnskabeligt sprog, som den almindelige hundeejer ikke umiddelbart kan forstå. Det er derfor ikke nok at give dine kursister en klikker i hånden, hvis du vil undervise i klikkertræning. Det kræver ofte, at undervisningen planlægges således, at kursisterne gennem en række praktiske øvelser og letforståelige oplæg fra underviserens side, kommer til at forstå principperne i klikkertræning.

Undervisningen er sammensat af teorioplæg kombineret med praktiske øvelser og undervisningssituationer, således at kursisterne bliver i stand til at omsætte teoretisk og praktisk viden til brug for undervisning af egne kursister på klikkerhold.

 

Indlæringsteori

Klassisk betingning

 • Definition af centrale begreber
 • Relevans for den praktiske træning

Operant betingning

 • Definition af centrale begreber
 • Forstærkning
 • Straf
 • Forstærkningsmønstre
 • Diskrimination og generalisering

ABC-modellen

 • Definition af modellen
 • Antecedent forhold og deres indflydelse på adfærd

Praktisk træning – strategier

 • Systematisering af træning
 • Planlægning og træningslogs
 • Timing
 • Kriterier
 • Forstærkningsfrekvens
 • Shaping
 • Igangsætning af adfærd
 • Fejlfri indlæring
 • Signaler/stimuluskontrol
 • Kæder
 • Time-out vs. ignorering
 • Aftrapning af belønninger
 • Crossover

Praktisk træning – øvelser 
Ud over at arbejde med basiskompetencerne: kontakt, leg, initiativ og kontrol (belønningskontrol, selvkontrol og muskelkontrol), vil du komme til at arbejde med øvelser der sætter fokus på:

 • Targettræning
 • Kæder
 • Shapingteknikker, inkl. fri- og dirigeret shaping
 • Aftrapning af belønninger
 • Færdiggørelse af øvelser inkl. at sætte signal på øvelsen
 • Diskriminering
 • Træning af dagligdagskompetencer, som indkald, gå pænt i snor, være i ro, hilse på mennesker og hunde
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2013 (Hold 11)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2011 (Hold 9)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2009-10 (Hold 8)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2009 (Hold 7)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2008-9 (Hold 6)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2007-8 (Hold 5)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2007 (Hold 4)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2005 (Hold 3)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2004 (Hold 2)
Deltagere på klikkerinstruktøruddannelsen 2003 (Hold 1)