Jeg har været på seminar i Roskilde i den forgangne weekend og det var en fornøjelse!

I weekenden 14.-15. august afholdt Canis et weekendseminar i Roskilde med de tre amerikanske trænere Ken Ramirez, Kathy Sdao og Michele Pouliot. Som entusiast (nørd ville nogen nok sige) på hundeområdet, var det helt sikkert, at jeg skulle med på dette seminar. Jeg elsker at være i den modtagende ende på den slags kurser og har også den holdning, at man som underviser har en pligt til fortløbende at holde sig opdateret i forhold til viden om træning i teori og praksis. Træning af dyr er et dynamisk fagområde, der er i konstant udvikling og jeg oplever altid at få ny inspiration med hjem fra den slags kurser. En kursist jeg havde på et hold sidste år citerede en anden træner med ordene: “den træner, der tror sig færdiguddannet, er mere færdig end uddannet” – en sjov sætning men også vise ord, der kan hjælpe til at minde os om, at vi aldrig bliver færdiguddannede indenfor for vores fagområde og at det er arrogant at tro, at man ved det hele og har fået det store forkromede overblik. Min egen erfaring – som jeg også har hørt andre udtrykke – er, at jo mere jeg lærer, desto mere bliver jeg klar over, hvor lidt jeg ved. Jeg elsker at lære nyt og at høre dygtige folk øse af deres viden og erfaringer – og weekenden med Ramirez, Sdao og Pouliot var ingen undtagelse. Når man som hundeentusiast går til kurser og seminarer, kan det ikke undgås, at der vil være emner, man har mødt før og har hørt om før. Det er, ifølge min mening, ikke ensbetydende med, at der ikke kan være ny og interessant information at hente, selv for de mere garvede deltagere.

Hver forelæser havde i alt fire oplæg på seminaret – to hver hver dag – hvilket gav tre oplæg formiddag og tre eftermiddag begge dage. Et fuldt program og man var godt stegt i øverste etage, når dagen var omme, men sikken en fornøjelse at få nyt input og lytte til dygtige træneres erfaringer og betragtninger over de udvalgte emner. Emnerne for de 12 oplæg fulgte ikke noget fælles tema, hvilket er almindelig praksis ifølge min erfaring fra større konferencer i Nordamerika. Både Ramirez og Sdao har en baggrund i træning af havpattedyr og andre arter i fangenskab og har begge skiftet til også at træne hunde. Pouliot har en baggrund som træner af førerhunde og er nu aktiv i HTM og freestyle med sine egne hunde. Oplæggene fra de tre forelæsere dækkede emner af både teoretisk og praktisk karakter. Andre oplæg antog en mere overordnet vinkel som f.eks. Ramirez’ fremragende oplæg, der gennemgik hans egen model til at uddanne trænere.

Emnerne for de forskellige oplæg var følgende:

Ken Ramirez:

 • Concept training – træning på et mere abstrakt niveau, hvor hunde lærer at arbejde ud fra overordnede koncepter som det at kopiere adfærd, genkende og identificere stimuli, reagere på sammensatte signaler mm. – med primært fokus på træning af hunde til at kopiere adfærd udvist af en artsfælle
 • Recipe for becoming af top trainer – gennemgang af Ramirez’ eget system til uddannelse af dyretrænere
 • Problem solving – systematisk tilgang til håndtering af adfærdsproblemer/træningsproblemer
 • Evolution of a zoo trainer – beskrivelse af Ramirez’ egen uddannelse og erfaringer igennem et liv som dyretræner

Kathy Sdao

 • The consequence of mixing consequences: reinforcers and punishers don’t mix – diskussion af hvordan forstærkende og straffende stimuli ikke er faste og entydige størrelser men tværtimod kan ændres og manipuleres af træneren selv
 • A critical look at “nothing in life is free” protocols – filosofisk og kritisk gennemgang af noget-for-noget strategien – hvor hundens adfærd tolkes med afsæt i den traditionelle (og forældede) hierarkimodel
 • So many choices – for trainers and for dogs – diskussion af de mange valg trænere og hunde træffer dagligt med fokus på at sætte sig selv og hunden op til succes og være opmærksom på at kommunikere præcist til hunden i enhver læringssituation
 • What’s that I fear? – gennemgang af årsager til at hunde udviser angst/aggressiv adfærd og behandlingsmetoder til at håndtere disse problemer

Michele Pouliot

 • Clean training (cure the lure) – diskussion af vigtigheden af at holde sin træning “ren” mht. at fjerne forskellige typer af hjælp og kontekstuelle signaler, der ikke er til stede ved konkurrencer, så træning og konkurrencesituationer kommer til at ligne hinanden så meget som muligt
 • The Leash – the forgotten tool – praktisk træningsoplæg med forslag til brug af negativ forstærkning i form at let pres på halsbånd eller en tynd line, der kan fungere som et hjælpesignal til at igangsætte adfærd i en dirigeret shapingproces
 • Platform training – brug af platforme til indlæring af positioner og anden adfærd som kan være anvendelig i lydighed, dogdancing, rally – og sikkert andre former for hundesport
 • Training litters of puppies – beskrivelse af tidlig træning af to kuld hvalpe fra 4-8 ugers alderen med korte ugentlige træningssessioner med hver hvalp

Der var absolut forskel på, hvor begejstret jeg var for de forskellige oplæg, men der var interessante pointer hele vejen igennem og stof til eftertanke. Hver forelæser har sin egen stil med både plusser og minusser. På plussiden kunne man f.eks. pointere følgende: Ramirez er velstruktureret, veltalende, har styr på både det faglige stof og tekniske finesser i forhold til selve præsentationen af materialet. Kathy Sdao er fantastisk vidende på det teoretiske område, er grundig og korrekt i forhold til de teoretiske begreber og er en underholdende forelæser, der tilsyneladende aldrig løber tør for energi og spunk, når hun står på scenen. Michele Pouliot er praktiker med stor erfaring, der har mange interessante ideer til træning af vores hunde til forskellige discipliner. På minussiden kunne man til gengæld f.eks. pointere: Ramirez har i den praktiske træning en forkærlighed for at ville klappe på hundene efter klik-godbid. Sdao er notorisk dårlig til at disponere sin tid og har altid for tralvt til sidst i sine oplæg og Pouliot viste for lange videoklip med for mange gentagelser og nogle trænerfejl som at levere godbid fra hånden på modsatte side af hundens position.

Jeg kunne give mange og lange beskrivelser af hvert enkelt oplæg men vil i stedet slutte med at konkludere, at det for mig er en stor fornøjelse at opleve sådanne dygtige trænere som forelæsere og selvom jeg selvfølgelig har hørt noget af stoffet før og ikke er enig i alt, hvad de siger og heller ikke synes, at alt hvad de gør i praksis er perfekt, så føler jeg stadig, at jeg får en masse med hjem og at det er inspirerende og givende at deltage. Både de teoretiske, praktiske og mere overordnede indlæg har givet stof til eftertanke, ideer til min egen træning og et par af dem fik nogle brikker til at falde på plads i forhold til nogle tanker jeg har haft om uddannelse af både hunde og trænere.

Ud over det faglige er det også super hyggeligt at være på seminar og få lejlighed til at hygge og tale hundesnak med en masse gode venner, som jeg ofte synes, at jeg ser alt for sjældent.